Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Złożenie zeznania

Jeżeli masz już sporządzone zeznanie podatkowe za rok 2023, pozostanie Ci jeszcze przekazanie go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Masz do wyboru kilka form dostarczenia takowego:

 • możesz wysłać je elektronicznie za pośrednictwem systemu E-deklaracji – musisz mieć oczywiście dostęp do internetu;
 • możesz udać się do osobiście do Urzędu Skarbowego w Twoim mieście i przekazać je w postaci wydruku lub oryginalnym formularzu w okienku podawczym;
 • możesz też nadać je w dowolnej placówce Poczty Polskiej;
 • możesz złożyć swoja deklarację w polskim urzędzie konsularnym, jeżeli przebywasz poza granicami kraju;
 • jeżeli jesteś żołnierzem lub członkiem załogi statku morskiego możesz złożyć je w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • osoba pozbawiona wolności może złożyć je przez w administracji zakładu karnego, a osoba aresztowana w administracji aresztu śledczego.

Nieważne jaką formę wysyłki wybierzesz, zawsze warto mieć potwierdzenie jej nadania.

Jeżeli zdecydujesz się na nadanie pocztowe, pamiętaj by dokonać tego przesyłką poleconą i nie zapomnij o zabraniu potwierdzenia nadania (nie jest konieczne natomiast wysyłanie z potwierdzeniem odbioru). Liczy się bowiem data stempla pocztowego. Nie wysyłaj natomiast swojego zeznania za pośrednictwem firm kurierskich, nie będziesz miał bowiem gwarancji zachowana terminu, gdy przesyłka nie dotrze terminowo do Urzędu Skarbowego.

Gdy roczne zeznanie podatkowe złożysz w placówce Urzędu Skarbowego, zadbaj o to, by przyjmujący je urzędnik przybił na kopii zeznania stempel urzędu z datownikiem. Podobnie powinieneś postąpić też składając zeznanie przed urzędnikiem konsularnym lub osobą upoważnioną w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanem statku, administracji więziennej lub aresztu śledczego.

Jeżeli wybierzesz wysyłkę elektroniczną (e-deklracaja), pamiętaj o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Nie zwlekaj z tym za długo, szczególnie gdy zeznanie wysyłasz na „ostatnią chwilę”, może się bowiem zdarzyć, że nie zostało ono wysłane. O przyczynie jego nie dostarczenia dowiesz się z komunikatu otrzymanego błędu.

Przechowuj ten dowód do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez kolejnych 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W razie potrzeby, np. gdy przesyłka zostanie zgubiona, będziesz miał dowód wywiązania się z tego obowiązku w ustawowym terminie.

Przykład

Potwierdzenie, że deklarację za rok 2023 złożyłeś np. 15 marca 2024 r., będziesz mógł wyrzucić dopiero 1 stycznia 2029 r., bowiem przedawnienie Twojego zobowiązania podatkowego, które rozpoczęło bieg z końcem 2024, nastąpi dopiero w dniu 31.12.2028 r.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>