Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Złożenie zeznania w urzędzie

Jedną z form złożenia zeznania podatkowego jest przekazanie go w okienku podawczym w Urzędzie Skarbowym. Składając swój PIT właśnie w taki sposób pamiętaj o przedstawieniu urzędnikowi kopii swojej deklaracji, którą to urzędnik ostempluje datą wpłynięcia Twojej deklaracji do urzędu. Jest to bowiem Twoje potwierdzenie wypełnienia obowiązku podatkowego. Dodatkowo kopia z pieczęcią powinna być przez Ciebie przechowywana na wypadek kontroli skarbowej przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dodatkowo w wielu już urzędach, by nie stać w kolejkach przy okienku, znajdują się tzw. urzędomaty. Są to automaty do których możesz wrzucić swoje zeznanie, a urządzenie zwrotnie wydrukuje kopię pierwszej strony oraz potwierdzenie, że przyjęto Twój PIT.

Wysłanie deklaracji pocztą może okazać się konieczne w przypadku zamknięcia urzędu skarbowego, daje Ci to wówczas gwarancję zachowania terminu w jakim powinieneś złożyć PIT. Ważne jest również, aby był to list polecony, gdyż otrzyma on datę stempla pocztowego w danym terminie w jakim powinieneś złożyć PIT a dodatkowo będziesz miał potwierdzenie jego nadania. Unikniesz w ten sposób przewidzianych kar za niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji. Pamiętaj, aby deklaracji podatkowej nie wysyłać listem zwykłym, ponieważ nie masz pewności czy deklaracja dotarła do urzędu, czy nie została zagubiona, ani też nie masz potwierdzenia jej wysłania.

Ważne jest również aby przesyłka polecona z Twoim PITem była nadana w polskiej placówce pocztowej. W przypadku, gdy jesteś zmuszony wysłać swój PIT za pośrednictwem firmy kurierskiej lub wysłać deklarację z zagranicy pamiętaj, aby zrobić to na tyle wcześnie przed ostatecznym terminem złożenia deklaracji w Polsce, gdyż w tym przypadku liczy się dzień wpłynięcia deklaracji do urzędu. Nie zostawiaj więc tej sprawy na ostatnią chwilę.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>