Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zwrot nadpłaty podatku.

Złożenie deklaracji rocznej fiskusowi i wykazanie w niej swoich przychodów/dochodów, poniesionych kosztów i co ważniejsze, wpłaconych zaliczek w trakcie roku na podatek – jest Twoim obowiązkiem. Jednak należy pamiętać, że w deklaracji masz również możliwość i prawo do wykazania ulg i odliczeń, a także wykazania składek na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne. Tak zadeklarowane zeznanie może niekiedy przynieść nadpłatę podatku. Może to nastąpić w przypadku wpłacenia większych kwot zaliczki na podatek niż w efekcie sam podatek należny, jaki wynika z zeznania. Wówczas taką nadpłatę podatku Urząd Skarbowy jest z zobowiązany Ci zwrócić.

W jakim terminie otrzymam zwrot?

Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez podatników. Musisz więc wiedzieć, że nadpłata powstaje z dniem złożenia Twojego zeznania podatkowego w Urzędzie i już w tym momencie możesz oczekiwać zwrotu podatku. Jednak warto tu zwrócić uwagę, że na zwrot podatku składa się wiele czynników i okres ten może trwać maksymalnie:

 • 45 dni - dla deklaracji składanych elektronicznie (e-deklaracje), po 15.02.2024 r,
 • 3 miesiące - dla deklaracji składanych w innych formach.

Warto więc mieć na uwadze, że im szybciej przekażesz swoją deklarację do Urzędu, tym szybciej otrzymasz zwrot. Jednak termin ten liczony zawsze będzie od 15 lutego 2024, nawet jeżeli złożyłeś ją przed tym dniem. Po tym terminie będzie to jeden z powyższych terminów liczonych od daty faktycznego złożenia deklaracji.

Co w przypadku korekty zeznania?

W czasie czynności podjętych przez Urząd Skarbowy m.in.: wprowadzenie do systemu informatycznego Twojego zeznania, może zostać zauważony i wykryty błąd. Możesz otrzymać wówczas wezwanie, w którym zostaniesz poinformowany o konieczności przedstawienia dodatkowych dokumentów (np. uprawniających do skorzystania z ulgi, imiennego biletu miesięcznego w przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu) lub otrzymasz wniosek o korektę swojego zeznania albo otrzymasz uwierzytelnioną kopię skorygowanej automatycznie przez urząd skarbowy swojej deklaracji, pod warunkiem, że kwota korekty nie przekracza 1 000 zł. W takim przypadku zwrot nadpłaty będzie w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli natomiast zdecydujesz się na skorygowanie swojego zeznania samodzielnie w tym postępowaniu sprawdzającym, które zostało wszczęte przez organ podatkowy, wówczas zwrot nadpłaty nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia korekty. Musisz więc pamiętać, że złożenie korekty deklaracji nie przyspieszy terminu, w którym miałoby dojść do zwrotu podatku.

W przypadku, gdy sam zdecydujesz się złożyć korektę swojego PITu, ponieważ np. nie uwzględniłeś ulgi rehabilitacyjnej – do której jesteś uprawniony lub popełniłeś błąd w deklaracji, wiedz, że termin, w którym Urząd musi zwrócić Tobie nadpłatę wynosi 2 miesiące. Jednakże zwrot nie musi nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od terminu złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Czy sposób złożenia PIT, może przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku?

W zasadzie nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie i wszystko zależy od szybkości pracy danego urzędu. Jeżeli jednak chciałbyś otrzymać pieniądze w jak najszybszym terminie powinieneś zwrócić mimo wszystko uwagę na formę w jakiej składasz swój PIT.

Najdłużej na zwrot będziesz czekać jeżeli przesłałeś swoją deklarację kurierem, wysyłając ją dodatkowo z zagranicy – pamiętaj, że w takim przypadku liczy się dzień złożenia deklaracji jako przyjęcie przesyłki przez urząd a nie dzień nadania tej przesyłki.

Jeżeli złożysz swoją deklarację bezpośredni przy okienku podawczym w urzędzie to teoretycznie Twoja deklaracją znajduje się już w kolejce, by wprowadzić ją do systemów informatycznych danego urzędu.

Przyjmuje się więc, że deklaracje złożone drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem systemu e-deklaracji są rozliczane szybciej niż te, które składa się osobiście w urzędzie. Takie e-deklaracje trafiają bowiem bezpośrednio do systemu, zostaje tu pominięta czynność urzędnika polegająca na wprowadzeniu Twojego PITu. Wniosek więc o zwrot podatku jest rozpatrywany szybciej a oczekiwanie na zwrot pieniędzy skraca się nawet do 2-3 tygodni.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>

Jak otrzymam zwrot nadpłaty podatku?

Istnieją dwie formy zwrotu nadpłaty podatku: pierwszą i najbardziej korzystną formą jest przelew na konto bankowe. W tym przypadku termin zwrotu jest krótszy o czas potrzebny poczcie na przekazanie nam pieniędzy za pośrednictwem przekazu pocztowego, który jest drugą formą zwrotu.

Jeżeli więc chciałbyś otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, musisz podać jego numer. Zrobisz to składając wraz ze swoim zeznaniem podatkowym formularz aktualizacyjny ZAP-3 lub NIP-7. Formularz taki składasz tylko raz – to znaczy, że jeżeli już wcześniej otrzymałeś zwrot podatku na konto, to nie musisz go aktualizować co roku. Jeżeli jednak zmieniłeś konto w banku – jesteś wówczas zobowiązany złożyć ZAP-3 lub NIP-7 w celu aktualizacji tych danych. W przypadku, gdy nigdy nie podałeś swojego numeru konta, wówczas zwrot podatku otrzymasz przekazem pocztowym na adres podany na składanej deklaracji podatkowej. Jednakże w przypadku, gdy urząd zwraca nadpłatę przekazem pocztowym, to kwota zwrotu będzie pomniejszona o koszty manipulacyjne, czyli: 1,5% kwoty przekazu + kwota za przekaz pocztowy.

W przypadku, gdy wysokość zwrotu nie przekraczała 11,60 zł, kwota podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w kasie urzędu.

Kiedy nie otrzymasz zwrotu podatku

Nie otrzymasz zwrotu nadpłaconego podatku w sytuacji, gdy posiadasz względem urzędu zaległości, w tym również z innych tytułów niż podatek dochodowy. Twoja nadpłata zostanie wówczas zaliczona na poczet tych zaległości w całości lub w części umożliwiającej pokrycie tych zaległości. Jeżeli masz niezapłacony mandat np.za przekroczenie prędkości, również w tym przypadku możesz liczyć, że Twoja nadpłata zostanie pomniejszona o jego wysokość.