Znajdź Organizację Pożytku Publicznego (OPP)

Czy wiesz, że 1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego?

Rozważasz, której OPP chcesz przekazać swój 1% podatku?

Najlepiej 1% przekaż lokalnej Organizacji działającej na Twoim terenie. To właśnie lokalne organizacje najlepiej znają potrzeby i braki społeczności, z którą się stykają na co dzień.

Skorzystaj z naszej bazy OPP!

Przekaż 1 proc. swojego podatku należnego wybranej Organizacji, która działa w dobrym celu.

Wybierz województwo na mapie bądź wpisz poniżej nazwę lub nr KRS poszukiwanej przez Ciebie Organizacji:

Wypełnij chociaż jedno pole.
Nasza lista OPP jest zgodna z aktualnym wykazem Organizacji Pożytku Publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018, opublikowanym przez Dyrektor Narodowego wg stanu na 03.10.2019 r