Przekaż swój 1% na ALBA JULIA - STOWARZYSZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ RECKLINGHAUSENA I INNYMI SCHORZENIAMI Z GRUPY FAKOMATOZ

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalnośc, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000250362
  • e-mail: alba-julia@alba-julia.pl
  • Telefon: 602742732
  • Adres: UL. MARII SKŁODOWSKIEJ- 9, 86-904 BYDGOSZCZ
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !