Przekaż swój 1% na DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalnośc, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000276833
  • e-mail: dps-scinawka@post.pl
  • Telefon: 748715376
  • Adres: ŚCINAWKA DOLNA 21 B, 57-410 ŚCINAWKA DOLNA
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !