Baza Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 w roku 2020.

Wykaz OPP sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) i opublikowany przez Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności w dniu 17.01.2018 roku.