Sporządzenie deklaracji PIT 36S 2020 – Oblicz zeznania roczne PIT 39

Przekaż swój 1,5% na Fundacja Golden Tulip

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1,5% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000343005

  • Adres: UL. ŻMIGRODZKA 247, 51-129 WROCŁAW
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1,5% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1,5% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1,5% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Dobrze jest nie zapominać o tym, iż 1 procent należnego odpisu podatku, jakie przeznaczamy dla Organizacji Pożytku Publicznego, to dla nich znaczne wsparcie. Zadeklaruj kto dostanie 1 procent Twojego podatku, to na ogół są małe kwoty, jednakże kiedy pochodzi od wielu osób to przyczynia się do zaspokojenia oczekiwań w zakresie decydujących obowiązków organizacji. Nie należy zapominać, że przy rozliczeniu osobistego podatku dochodowego za poprzedni rok, każdy płatnik podatku ma możliwość nieść wsparcie osobom w potrzebie, a znakomity program PIT Format 2020 ułatwi odprowadzić Twój 1 procent. Bezpłatny PIT 2019 Format to nie wyłącznie proste i szybkie sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pit za rok 2019 i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, ale w dodatku możliwość wsparcia na rzecz danej OPP na ich prospołeczną działalność.
Złożenie druku PIT D 2019, jak wypełnić formularz PIT 37, sporządź formularze PIT B 2019, program do pit-ów. Rozliczenie formularza PIT 36LS 2019, rozliczanie zeznań PIT 2020, rozliczenia deklaracji PIT 36 2020. Sporządź deklarację PIT O, obliczenie PIT Z, składanie formularzy PIT 38, rozlicz druki PIT 28B. Rozliczenie druku PIT 36S, rozliczanie zeznania podatkowego PIT 36L 2019, rozliczanie zeznań rocznych PIT 28 2019, rozliczenia roczne zeznania podatkowego PIT 36.

Dziękujemy za Twój 1,5% podatku !