Pobierz łatwy program pit-y 2018 – Obliczenia druku PIT 36L 2018

Przekaż swój 1% na Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000014968

  • e-mail: zoznowemiasto@wp.pl
  • Telefon: 564724147
  • Adres: UL. MICKIEWICZA 10, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Podaruj część swojego podatku osobistego, to na ogół są drobne kwoty, ale kiedy pochodzi od wielu osób wówczas przyczynia się do zaspokojenia oczekiwań w zakresie decydujących obowiązków organizacji. Przystępując do rocznych rozliczeń indywidualnego podatku dochodowego i Ty również posiadasz możliwość dać radość potrzebującym, a darmowy program PIT Format 2018 ułatwi odprowadzić Twój jeden procent. Darmowy PIT 2018 Format program to nie jedynie proste i szybkie sporządzenie rocznych zeznań podatkowych pit 2019 oraz rozliczenie podatkowe, ale też możliwość pomocy dla wybranej fundacji czy stowarzyszenia na ich dobroczynną działalność. Powinno się przypomnieć sobie, że 1 procent należnego odpisu podatku, które oddajesz dla Organizacji Pożytku Publicznego, to dla tych instytucji znacząca pomoc.
Wypełnij załączniki ZAP 3 2019, jak wypełnić formularze ZAP 3, sporządź roczne zeznania PIT 28 2018. Pobierz bezpłatny program do wypełniania pit 2018, składanie zeznań PIT 28. Roczne rozliczenie formularzy PIT ZG 2019, rozliczenie roczne deklaracji PIT D 2018. Roczne zeznanie PIT 37 2019, rozliczenia zeznań podatkowych PIT 28 2019, rozliczanie formularzy PIT B. Rozliczenie druku PIT 37 2018, rozlicz roczne zeznania PIT 28 2019. Rozliczenia roczne formularzy PIT D 2018.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !