Sporządzenie formularzy PIT 36L 2020 – Złożenie PIT 28A 2019

Przekaż swój 1,5% na Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1,5% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000082193

  • Adres: UL. 3-MAJA 24, 56-400 OLEŚNICA
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1,5% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1,5% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1,5% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Powinno się mieć na uwadze to, iż 1 procent należnego odpisu podatku, które przeznaczamy na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to dla niej pokaźna pomoc. Przekaż część należnego podatku dochodowego, to na ogół jest to kilkuzłotowa kwota, jednakże kiedy jest od wielu osób to przyczynia się do zaspokojenia oczekiwań w zakresie ważnych dla nas zagadnień. Przystępując do rocznych rozliczeń indywidualnego podatku dochodowego każdy płatnik podatku ma prawo nieść wsparcie osobom w potrzebie, a darmowy program PIT Format 2019 ułatwi odprowadzić jeden procent. Bezpłatny PIT 2019 Format program to nie jedynie proste i szybkie sporządzenie rocznych zeznań podatkowych pit 2020 oraz rozliczenie podatkowe, ale dodatkowo sposobność udzielenia pomocy dla konkretnej Organizacji Pożytku Publicznego wspierając ich działalność pomocową.
Rozliczanie PIT 28, rozliczanie rocznych zeznań PIT 28 2019, rozliczenia roczne formularza PIT 36S 2020, rozliczanie zeznań rocznych podatkowych PIT 37 2019. Rozliczenia druków PIT B 2019, rozliczenia rocznych zeznań podatkowych PIT 36 2019, rozliczanie druku PIT 2K 2020, rozliczenia roczne - załącznik PIT MIT 2019. Rozliczenia roczne deklaracji PIT D 2019, rozliczanie zeznania PIT 28 2020. Rozliczenia roczne formularzy PIT 36 2019.

Dziękujemy za Twój 1,5% podatku !