Złóż formularze PIT 28A 2023 – Złóż druk PIT WZ 2022

Przekaż swój 1,5% na STOWARZYSZENIE SKOKOWIAK

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1,5% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000329692

  • Adres: UL. WROCŁAWSKA 9, 55-110 SKOKOWA
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1,5% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1,5% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1,5% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Wypełniając komplet formularzy podatkowe i załączników za ubiegły rok każdy płatnik podatku ma możliwość nieść wsparcie osobom w potrzebie, a program PIT 2022 Format usprawni podarować 1 procent. PIT 2022 Format program to nie jedynie szybkie i pewne wypełnienie deklaracji podatkowych pit 2023 do rozliczania ze skarbówką, ale ponadto możliwość pomocy dla wybranej fundacji czy stowarzyszenia na ich prospołeczną działalność. Byłoby wskazane przypomnieć sobie, że 1 procent należnego odpisu podatku, jakie oddajesz dla Organizacji Pożytku Publicznego, to dla tych instytucji pokaźna pomoc. Podziel się swoim podatkiem dochodowym, to z reguły jest to nieznaczna kwota, ale kiedy jest od wielu osób wówczas przyczynia się do zaspokojenia oczekiwań w zakresie kwestii istotnych dla wszystkich.
Rozliczenia zeznania rocznego PIT 36L, rozlicz druk PIT 38 2022. Rozliczenie druków PIT M, rozliczanie rocznych zeznań podatkowych PIT 39 2023, rozliczanie zeznań PIT 37 2022. Rozliczenia roczne PIT O, rozliczenia rocznego zeznania PIT 28 2023, rozliczanie druków PIT 28A 2023, rozliczenia PIT M 2022. Rozliczenia roczne - załączniki PIT M 2022, rozliczenia roczne druków PIT 36L, rozliczenie zeznania podatkowego rocznego, roczne rozliczenie formularzy 2023.

Dziękujemy za Twój 1,5% podatku !