Pobierz łatwy program do wypełnienia pitów 2018 – Rozliczanie druku PIT

Przekaż swój 1% na Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewarysta Stobnickiego w Chełmie

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000248673

  • Adres: UL. POCZTOWA 54, 22-100 CHEŁM
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Rozliczając swój roczny osobisty podatek dochodowy tradycyjnie lub przez e-deklaracje, każdy płatnik podatku może dać radość potrzebującym, a znakomity darmowy program uprości ofiarować Twój 1 procent. Bezpłatny PIT 2018 Format to nie wyłącznie szybkie i pewne sporządzenie zeznań podatkowych za rok 2018 i rozliczenie podatku dochodowego, to również sposobność udzielenia pomocy na rzecz danej OPP celem wykonania ich zadań statutowych. Wskazane jest, aby pamiętać o tym, że jeden procent naszego podatku, które odprowadzamy na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to dla niej niebagatelne wsparcie. Podziel się swoim podatkiem dochodowym, to z reguły jest to nieznaczna kwota, jednak kiedy pochodzi od wielu osób to nierzadko sprawia, że możliwa jest realizacja znaczących dla nas spraw.
Wyliczenia zeznań rocznych podatkowych PIT 28 2018, obliczenia formularzy PIT 2019. Sporządzanie druków PIT MIT 2018, roczne rozliczenie - załącznik PIT 2K 2019. Rozliczenia zeznań rocznych PIT 39 2019, rozlicz zeznania roczne podatkowe PIT 37 2018, wypełnianie zeznań podatkowych PIT 38 2019, rozliczenie zeznania podatkowego rocznego PIT 38 2018. Sporządzenie zeznań podatkowych, roczne rozliczenia PIT 36S 2018, rozliczenie roczne druku PIT 28A.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !