Sporządzenie deklaracji 2020 – Złóż zeznania roczne PIT 36L 2019

Przekaż swój 1% na Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000299410

  • Adres: UL. GŁÓWNA 101, 55-120 PĘGÓW
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Wskazane jest, aby pamiętać o tym, że jeden procent odpisu podatku, które przekazujesz na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to dla niej znaczne wsparcie. Zadeklaruj kto dostanie 1 procent Twojego podatku, to często są nieduże kwoty, jednak kiedy pochodzi od wielu osób to bardzo często sprawia, że możliwa jest wykonanie ważnych dla nas zagadnień. Wypełniając komplet formularzy podatkowe i załączników za ubiegły rok także i TY posiadasz możliwość nieść wsparcie osobom w potrzebie, a znakomity program PIT Format 2020 umożliwi podarować Twój jeden procent. Bezpłatny PIT 2019 Format program to nie jedynie proste i szybkie sporządzenie rocznych zeznań podatkowych pit 2020 oraz rozliczenie podatkowe, to również sposobność udzielenia wsparcia na rzecz danej OPP celem wykonania ich zadań statutowych.
Rozlicz zeznania roczne podatkowe PIT 36L 2020, rozliczenia druku PIT 38 2020, rozliczenia formularzy PIT 36L. Rozliczenia roczne - PIT BR, rozliczenia roczne - załączniki ZAP 3, rozliczanie rocznych zeznań 2020, rozliczenia roczne formularza PIT 36LS 2020. Rozliczanie zeznań rocznych podatkowych PIT 36 2020, rozliczenia druków PIT 38 2020, rozliczenie roczne druku, rozlicz deklaracje PIT BR 2019. Rozliczenie roczne PIT 39 2019, rozlicz formularz PIT 38 2019.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !