Sporządzenie rocznych zeznań podatkowych 2019 – Rozlicz PIT B

Przekaż swój 1,5% na Fundacja Ex Animo im. Marii Sapiehy

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1,5% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000169133

  • Adres: AL. DZIECI POLSKICH 20 E/712, 04-730 WARSZAWA
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1,5% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1,5% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1,5% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Wskazane jest, aby przypomnieć sobie, że jeden procent należnego podatku, które przeznaczamy na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, to dla niej znacząca pomoc. Podaruj część swojego podatku osobistego, to na ogół jest to nieznaczna kwota, ale kiedy pochodzi od wielu osób wówczas zazwyczaj umożliwia spełnienie w zakresie zadań doniosłych dla wielu osób. Nie należy zapominać, że przy rozliczeniu osobistego podatku dochodowego za poprzedni rok także i TY posiadasz możliwość nieść wsparcie osobom w potrzebie, a znakomity darmowy program uprości ofiarować Twój 1 procent. Darmowy PIT 2020 Format to nie tylko łatwe i proste wypełnienie rocznych zeznań podatkowych pit 2020 oraz rozliczenie podatkowe, ale w dodatku sposobność udzielenia wsparcia dla wybranej fundacji czy stowarzyszenia dla ich podopiecznych.
Wylicz zeznanie podatkowe 2019, obliczanie zeznań rocznych podatkowych PIT 37 2020, sporządzanie formularza PIT DS 2020, roczne zeznanie podatkowe 2020. Rozliczenia roczne - załączniki PIT Z 2020, rozliczanie PIT M, rozliczenia roczne formularza PIT 38 2020, rozliczanie zeznań podatkowych PIT 39 2019. Rozlicz zeznania podatkowe roczne PIT, rozliczenia zeznania PIT 2019. Rozliczanie deklaracji PIT M, rozliczenie deklaracji PIT 39 2019.

Dziękujemy za Twój 1,5% podatku !