Sporządź zeznania PIT 2019 – Złóż druk PIT 2018 – Rozliczanie druku 2018

Przekaż swój 1% na Fundacja Dr Leonarda Woźnica - Instytut Przedsiębiorczości, Innowacji i Komunikacji Społecznej

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000310125

  • Adres: UL. LIGONIA 40/4, 40-037 KATOWICE
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Rozliczając swój roczny osobisty podatek dochodowy tradycyjnie lub przez e-deklaracje, Ty także masz sposobność udzielić wsparcia, a darmowy program PIT Format 2018 uprości ofiarować Twój jeden procent. PIT 2018 Format program to nie jedynie szybkie i pewne sporządzenie rocznych zeznań podatkowych pit 2019 i rozliczenie podatku dochodowego, to jeszcze sposobność udzielenia wsparcia na rzecz danej OPP wspierając ich działalność pomocową. Byłoby wskazane przypomnieć sobie, że jeden procent należnego podatku, jakie przeznaczamy dla Organizacji Pożytku Publicznego, to dla nich niebagatelne wsparcie. Podziel się swoim podatkiem dochodowym, to na ogół są nieduże kwoty, ale kiedy pochodzi od wielu osób wówczas często przyczynia się do umożliwienia realizacji istotnych dla nas problemów.
Wyliczenia rocznych zeznań podatkowych PIT 28 2018, sporządzanie rocznych zeznań PIT 37 2018. Prosty program do wypełniania pitów 2018, rozliczenie zeznań 2019, roczne rozliczenie formularzy PIT O, składanie druków PIT DS. Roczne zeznanie PIT 36, rozliczenie roczne formularzy PIT 2K 2018. Rozlicz druki PIT 28A 2018, rozliczenia roczne druków PIT 28A. Rozliczenia roczne druku PIT Z 2018, rozliczanie zeznań rocznych PIT 28 2019, rozliczenia roczne zeznania podatkowego PIT 36 2018.

Dziękujemy za Twój 1% podatku !