Bezpłatny prosty program do rozliczeń PIT 2022 – Obliczanie PIT B 2023

Przekaż swój 1,5% na POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Ofiarując nawet niewielką kwotę na naszą działalność, udzielasz nam realnego wsparcia na działalność charytatywną oraz wspierasz naszych podopiecznych. Pamiętaj, przekazując 1,5% nie ponosisz żadnych kosztów, za to nasza Organizacja może wiele zyskać.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000225587

  • Adres: UL. MOKOTOWSKA 14, 00-561 WARSZAWA
Co ważne!
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się przekazać 1,5% dla OPP, czy nie - Twój podatek będzie wynosił tyle samo. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby przekazać 1,5% podatku dla OPP, wtedy urząd z należnego im podatku odejmie przysługujący 1,5% i przekaże wskazanej przez Ciebie w deklaracji OPP.
Dobrze jest przypomnieć sobie, że jeden procent należnego podatku, jakie przeznaczamy na rzecz OPP, to dla tych stowarzyszeń i fundacji duże wsparcie. Zadeklaruj kto dostanie 1 procent, to z reguły jest to kilkuzłotowa kwota, jednak kiedy pochodzi od wielu osób to na ogół sprawia, że możliwe jest urzeczywistnienie znaczących dla nas spraw. Wypełniając komplet formularzy podatkowe i załączników za ubiegły rok każdy płatnik podatku ma sposobność dać radość potrzebującym, a sprawdzony, dobry program PIT 2022 ułatwi odprowadzić Twój jeden procent. Program PIT 2022 Format to nie wyłącznie szybkie i pewne sporządzenie rocznych pitów za 2022 i rozliczenie podatku dochodowego, to jeszcze sposobność udzielenia pomocy dla wybranej fundacji czy stowarzyszenia w celu na działalności charytatywnej.
Złożenie zeznania rocznego 2022, jak wypełnić deklaracje, wylicz zeznanie roczne 2023, pobierz program do pit-ów. Sporządzanie formularzy PIT, pobierz wiarygodny program do rozliczenia pit 2022. Rozliczenie roczne zeznań podatkowych PIT 36 2022, rozliczanie rocznych zeznań podatkowych PIT 28 2023, rozliczenia roczne formularzy PIT 28 2023. Rozliczenia deklaracji PIT 36 2022, rozliczenia rocznego zeznania PIT 37 2022, rozliczenia formularza PIT Z 2023.

Dziękujemy za Twój 1,5% podatku !