Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Rozliczanie PIT 37, PIT 36 - darmowy program PIT 2018 Format

Program PIT FORMAT to jedyne w Polsce tak profesjonalne narzędzie do sporządzania rocznych zeznań podatkowych!
Z nim rozliczanie pit i wypełnienie pit 36, pit 37, pit O jest łatwe i szybkie. Darmowy Pit program Format pozwoli wykazać ulgi i odliczenia pit 2018 (ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga na dzieci), sporządzić rozliczenie z dzieckiem, rozliczenie wspólne małżonków oraz pozostałe darmowe pity 2018. Ułatwia przekazanie 1 procent na wybraną OPP.

PIT FORMAT – prosta obsługa – bogate możliwości!

Dlaczego darmowy PIT program 2018 FORMAT jest tak wyjątkowy?

 • Jest niezwykle bogaty w funkcje:

  • zawiera komplet 6 typów deklaracji podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ), komplet 11 rodzajów załączników (PIT-28A, PIT-28B, PIT-B, PIT-BR, PIT-D, PIT-DS, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z) oraz formularze NIP (NIP-2, NIP-7, NIP-B, NIP-C, NIP-D, NIP-2A, ZAP-3)
  • jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników masz tu: PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR
  • sprawnie wysyła e-Deklaracje. Podgląd i wydruk e-deklaracji w formie deklaracji papierowych,
  • drukuje przelewy do urzędu skarbowego
  • generuje wydruki, co ważne dane wpisane do jednego druku można eksportować do innego dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzania wielokrotnie tych samych danych.
  • daje możliwość zapisu deklaracji do pliku PDF.
 • Zawsze pewny i bezpieczny:

  • zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi,
  • jedyny posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE),
  • stworzony przez firmę zajmującą się od blisko 30 (‼) lat systemami księgowo-podatkowymi zgodnie z normami ISO 9001.

Bezpłatny program PIT Format - unikalny i szczególny:

 • Dodatkowo zawiera to, czego nie znajdziecie Państwo w żadnym konkurencyjnym programie do pit 2019:

  • Nieograniczona ilość odliczeń od dochodu i podatku (np. z tytułu wychowania dzieci, darowizn PIT-O),
  • System zapisu kilkunastu wartości pod jednym odliczeniem (np. z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w postaci faktur za leki),
  • Unikalny system ograniczeń kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku (system na bieżąco kontroluje i ogranicza wpisywane kwoty do wysokości możliwych odpisów),
  • System e-Deklaracji rozbudowany o obsługę najczęstszych problemów przy wysyłce elektronicznej, a dodatkowo w razie problemów - możliwość wysyłania do Nas zapytań,
  • Nowy wygląd deklaracji podatkowych umożliwiający ich skalowanie wraz z wydrukiem dwustronnym.
 • Ale to nie wszystko...

  • program dostępny w dwóch wersjach: instalacyjnej oraz internetowej, dzięki czemu z programu mogą korzystać internauci i użytkownicy systemów: Windows, Mac OS, Linux
  • ma wbudowaną wewnętrzną bazę danych: m.in. listę urzędów skarbowych, miejscowości, województw, a także zapamiętuje podstawowe dane podatnika,
  • zawiera obszerną dokumentację, zbiór przepisów oraz wbudowane mechanizmy kontroli i kontekstowych podpowiedzi,
  • w każdym miejscu programu dostępny podręczny kalkulator walut,
  • utrzymuje stałą zgodność z zaleceniami ministerstwa finansów i automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji,
  • posiada przyjazny dla Użytkownika interfejs,
  • intuicyjna i prosta obsługa programu dzięki czemu nawet obszerne deklaracje np. PIT-37 czy PIT-36
   rozliczasz sprawnie i prawidłowo !

Wylicz szybko i bezbłędnie swój PIT-37 w PIT Format i wyślij PIT 2018 przez internet >>

Więcej od deklaracji PIT-37 2018

Deklaracja PIT 37 to jedno z najpopularniejszych zeznań składanych przez podatników w Polsce. Dla przykładu, jak podaje Ministerstwo Finansów w Informacji dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, aż 80,70% wszystkich podatników za ten rok dokonało rozliczenia składając swoje zeznanie właśnie na tym formularzu.

Ale to już historia, choć w roku 2018 wypełnienie właśnie deklaracji PIT-37 będzie z pewnością dalej najczęstszą czynnością dokonywaną przez podatnika w roku 2019. Rozliczenie osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów to bowiem coroczny obowiązek każdego podatnika.

Dla kogo PIT 37

Jeżeli więc w 2018 r. pracowałeś wyłącznie na umowę o pracę lub umowy cywilno –prawne, tj. np. umowa zlecenia, o dzieło, pobierałeś stypendium lub też jesteś emerytem lub rencistą, a może pobierasz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub inne świadczenie z ubezpieczenia społecznego, osiągnąłeś przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, jako bezrobotny pobierałeś zasiłek lub otrzymałeś należności z umowy aktywizacyjnej, zobligowany będziesz wypełnić właśnie formularz PIT 37. Takie przychodu na deklaracji PIT 37 rozliczą zarówno osoby indywidualne, także te samotnie wychowujące dzieci, jak i małżonkowie chcący skorzystać z preferencyjnej formy wspólnego rozliczenia, ale tylko tacy, którzy przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim jak i w tzw. wspólnocie majątkowej.

Natomiast nie wypełnią PIT 37 jednak rodzice rozliczający się w wspólnie z małoletnimi dziećmi także osiągającymi dochody, chcący rozliczyć starty z lat ubiegłych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie dokonywałeś wpłat zaliczki na poczet podatku, bez pośrednictwa płatnika. Ale to nie koniec wyjątków, nie skorzystają z niej również osoby prowadzące działalności gospodarczą, w przypadku, gdy działalność ta stanowi dla nich jedyne źródło dochodów. Ale jeżeli już stosujący rozliczenie ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym, osiągną także przychody wymienione wyżej, to oprócz zeznania podatkowego z prowadzonej działalności – PIT 28 i/lub PIT 36L, rozliczą je właśnie na druku PIT 37.

Jak wypełnić PIT-37

Pobierz program PIT FORMAT 2018, zainstalują na swoim komputerze i przystąp do wypełnienia PIT-37. Zanim jednak rozpoczniesz swoje rozliczenie, koniecznie zgromadź wszystkie otrzymane od pracodawcy formularze PIT-11, a jeżeli płatnikiem świadczeń był ZUS także wysłane Ci druki PIT-11A/40A. Będą Ci one potrzebne do określenia wielkości osiągniętych przychodów, odliczonych kosztów, zapłaconych składek społecznych i możliwego do odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego, a także o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy. Wartości te będziesz musiał przepisać do swojego zeznania w odpowiednie pola deklaracji, dlatego zastanów się, czy otrzymałeś już wszystkie informacje, by nie być potem zmuszonym do sporządzania korekt i zapłaty odsetek.

Możliwe odliczenia

Czy wiesz, że najpopularniejszym w 2016 r. odliczeniem od dochodu była ulga na cele rehabilitacyjne – łącznie odliczono z tego tytułu w całej Polsce kwotę ponad 2 mln. zł, nie przebija to jednak najpopularniejszej ulgi od podatku – jaką jest ulga na dzieci – w łącznej kwocie odliczono jej ponad 6,9 mln. zł. Obie te ulgi wykażesz na informacji PIT-O będącej załącznikiem do deklaracji PIT-37. Oprócz wymienionych wyżej ulg, odliczysz na niej także przekazane darowizn, w tym także oddaną krew i jej pochodne, wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet, czy też wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Innym odliczeniem deklaracji PIT-37 są także odliczenia od dochodu lub od podatku wydatków mieszkaniowych, w tym tzw. ulga odsetkowa. W tym przypadku wykażesz je już na innym załączniku, a mianowicie na formularzu PIT-D.

Do kiedy złożyć PIT 37

Na wysłanie deklaracji PIT-37 za rok 2018 masz czas do 30 kwietnia roku następnego, a jeżeli termin ten wypada w dzień wolny od pracy do pierwszego po nim dnia roboczego. W 2019 r. 30 kwietnia wypada w poniedziałek, będzie to więc ostateczny termin do złożenia Twojego zeznania PIT-37.

Papierowo czy elektronicznie ?

Rozliczenie na deklaracji PIT-37 możesz złożyć w postaci jej wydruku papierowego w Urzędzie Skarbowym lub placówce pocztowej. Ale po co marnować czas na stanie w kolejkach, sporządź a następnie wyślij swoje zeznanie elektronicznie wykorzystując w tym celu program komputerowy PIT FORMAT 2018.

PIT FORMAT 2019 - to rzetelny i wiarygodny program do rozliczeń podatkowych,
stworzony przez firmę zajmującą się od blisko 30 lat systemami księgowo-podatkowymi.

Program PIT FORMAT jako jedyny został rekomendowany przez:

PIT 37, PIT 36 - program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wspieramy:

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018