Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Chcę się dowiedzieć, gdzie wpisać kwotę za oddaną krew.

Przepisy ustawy o PIT dają podatnikowi, który oddał nieodpłatnie (honorowo) krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT-O (PIT-0), w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach określonego przepisami limitu darowizny krwi oraz wprowadza dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew.
Korzystając z kreatora rozliczenia deklaracji w programie PIT FORMAT 2023, należy przejść do kroku: Źródła Ulg i Odliczeń - tu należy zaznaczyć: Darowizny i podać liczbę obdarowanych i przejść dalej. W kolejnym kroku wprowadzamy dane stacji krwiodawstwa i przy: Rodzaj darowizny zaznaczamy opcję: na cele krwiodawstwa.

Dlaczego wśród formularzy do rozliczeń nie ma PIT-UZ, czyli uzupełnienia do zeznania w przypadku, gdy jest zbyt mało podatku do odliczenia ulgi na dzieci.

Począwszy od roku 2022 nie składa się już załącznika PIT-UZ. Obecnie zwrot wynika bezpośrednio z deklaracji PIT-36 lub PIT-37 i nie wymaga dodatkowego składania jakiegokolwiek wniosku.
Gdy korzystamy Kreatora i z wyliczeń programu wynika, iż nie starczy podatku do pełnego odliczenia, należy w kroku Podsumowanie ulgi prorodzinnej zaznaczyć pole: Chcę otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi. Następnie w kroku Kwoty dodatkowej ulgi prorodzinnej należy wpisać dodatkowo zapłacone i odliczone w PIT-36 L, PIT-28 lub wykazanych jako odliczone w PIT-16 A lub PIT-19 A.
Gdy korzystamy z Aktywnych deklaracji należy wpisać wprost w deklarację w odpowiednie pole cześć I. Dodatkowy zwrot z  tytułu ulgi na dzieci kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku zeznania PIT-37 będzie to pole 125.