Rozporządzenie dot. programów rozliczeniowych

Za Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z lipca 2016 roku, każdy program komputerowy wspomagający wypełnianie zeznania podatkowego musi zawierać odpowiednią informację :

art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku

Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

  1. możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
  2. braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z tym wymogiem oraz po ustaleniu tej opcji z Organizacją, Użytkownicy programu PIT Format są informowani o braku lub możliwości wyboru dowolnej OPP do przekazania 1%. Zapis ten znajduje się w treści Umowy licencyjnej, którą użytkownik programu musi przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania programu zaakceptować.

Organizacje, które do tej pory przeszły kontrolę odpowiednich organów weryfikujących kampanię 1% podatku dochodowego i korzystały z PIT Format, przeszły ten proces bez stwierdzonych nieprawidłowości.

Masz pomysł na swoją własną wersję programu?

PIT Format stale rozwijamy o nowatorskie i unikalne moduły i funkcje, których nie znajdziesz w konkurencyjnych programach. Napisz, zadzwoń! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Jakub Wójcik

specjalista ds. wsparcia OPP

Telefon

696 838 874