Informacja o finansowaniu z 1,5%

Nowe Rozporządzenie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiło się 22 grudnia 2022 r. Jeśli więc Twoja Organizacja do sfinansowania promocji (w całości lub w części) wykorzystuje środki 1,5%, które otrzymała w latach poprzednich, to musi o tym poinformować:

§ 2.

 1. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku, w formie:
  1. audiowizualnej
  2. wizualnej
  3. dźwiękowej – zawiera informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.”.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 1:
  1. umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jego powierzchni, w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter;
  2. należy odczytywać w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.
 3. Informację, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się:
  1. w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jego powierzchni;
  2. w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter.
 4. W przypadku promocji prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku, w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmującej więcej niż jedną stronę, informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie.
 5. Informacja, o której mowa w ust. 1, w zakresie formy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

§ 3. W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie informacji, o której mowa w § 2 ust. 1, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści: „Sfinansowano/współfinansowano z 1,5% podatku”.

W PIT Format znajduje się specjalne miejsce, przeznaczone do poinformowania użytkownika o finansowaniu lub współfinansowaniu programu z 1,5 procenta podatku). Aby odpowiednia informacja znalazła się w Twojej wersji PIT Format, wystarczy w zamówieniu zaznaczyć pole dotyczące tego zagadnienia.

Masz pomysł na swoją własną wersję programu?

PIT Format stale rozwijamy o nowatorskie i unikalne moduły i funkcje, których nie znajdziesz w konkurencyjnych programach. Napisz, zadzwoń! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Agnieszka Malińska

specjalista ds. wsparcia OPP

Telefon

696 838 874
784 575 959