Rozporządzenie dot. programów rozliczeniowych

Zgodnie z aktualizacją Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873):

§ 4.

 1. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego oraz dokonanie swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: „Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”.
 2. Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego oraz nieumożliwiające dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego zawierają informację o następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w taki sposób, aby:
  1. tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami informacji nie może być większa niż wysokość liter;
  2. podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego;
  3. zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych przez zapewnienie spełniania wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), z uwzględnieniem poziomu AA.
 4. Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się również na opakowaniu programu komputerowego.
 5. Do informacji, o której mowa w ust. 1, umieszczanej na opakowaniu programu komputerowego stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3

Zgodnie z tym wymogiem oraz po ustaleniu tej opcji z Organizacją, Użytkownicy programu PIT Format są informowani o braku lub możliwości wyboru dowolnej OPP do przekazania 1,5%. Zapis ten znajduje się w treści Umowy licencyjnej, którą użytkownik programu musi przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania programu zaakceptować.

Organizacje, które do tej pory przeszły kontrolę odpowiednich organów weryfikujących kampanię 1,5% podatku dochodowego i korzystały z PIT Format, przeszły ten proces bez stwierdzonych nieprawidłowości.

Masz pomysł na swoją własną wersję programu?

PIT Format stale rozwijamy o nowatorskie i unikalne moduły i funkcje, których nie znajdziesz w konkurencyjnych programach. Napisz, zadzwoń! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Agnieszka Malińska

specjalista ds. wsparcia OPP

Telefon

696 838 874
784 575 959