Statystyki podstawowe

Sprawdź, czy Twój PIT Format skutecznie dociera do użytkowników. W ramach statystyk podstawowych rejestrowane są wpłaty 1% i uruchomienia Twojego PIT Format. To dwa najistotniejsze parametry, których regularne obserwowanie daje cenną informację o przebiegu kampanii 1% w Twojej Organizacji.

Wpłaty 1%

Podane w naszych statystykach wpłaty 1% są kwotami szacunkowymi, wynikającymi z zastosowania odpowiednich współczynników opartych na danych statystycznych z poprzednich lat, które generuje program PIT Format. Brane są pod uwagę kwoty 1% wskazane przez podatników w deklaracjach: zapisanych jako PDF, wydrukowanych oraz wysłanych jako e-Deklaracja. Dane te mają charakter poglądowy, ponieważ nie jest możliwy pełny i dokładny monitoring wpłat 1%, np. nastąpiło wydrukowanie czy zapisanie PDF deklaracji w programie, ale nie dostarczono jej finalnie do urzędu skarbowego.

Wg naszych analiz wskazane kwoty mogą mieć odchylenie rzędu -/+ 10%.

Uruchomienia

Możesz obserwować dzień po dniu pierwsze uruchomienia PIT Format, liczone osobno dla wersji instalacyjnej i dla wersji online. W wersji instalacyjnej pierwsze uruchomienie naliczane jest w momencie wyświetlenia okna programu u użytkownika. W wersji online, pierwsze uruchomienie jest liczone w momencie zaakceptowania Zasad korzystania i Polityki prywatności.

Masz pomysł na swoją własną wersję programu?

PIT Format stale rozwijamy o nowatorskie i unikalne moduły i funkcje, których nie znajdziesz w konkurencyjnych programach. Napisz, zadzwoń! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Agnieszka Malińska

specjalista ds. wsparcia OPP

Telefon

696 838 874