Statystyki rozszerzone w PIT FORMAT

Więcej danych statystycznych pozwoli Ci na pełniejszy obraz efektywności Twoich działań.

Z rozszerzonym panelem statystyk PIT Format otrzymasz możliwość wnikliwej analizy, koniecznej dla optymalizacji działań promujących przekazanie 1,5% podatku Twojej Organizacji.

W ramach statystyk rozszerzonych - oprócz wpłat 1,5% i uruchomień - możesz obserwować także m.in.: pobrania programu, statystyki wypełnionych deklaracji z podziałem na rodzaje deklaracji oraz inne parametry opisane w dalszej części tekstu.

Wszystkie parametry są liczone i prezentowane osobno dla wersji instalacyjnej i wersji online, z podziałem na każdy kolejny dzień. Dla wygody wyświetlana jest także ich suma dla obu wersji.

Dane możesz eksportować do arkusza programu Excel na potrzeby dalszych analiz lub raportów i sprawozdań.

Mierzone parametry

Podane w naszych statystykach wpłaty 1,5% są kwotami szacunkowymi, wynikającymi z zastosowania odpowiednich współczynników opartych na danych statystycznych z poprzednich lat, które generuje program PIT Format. Brane są pod uwagę kwoty 1,5% wskazane przez podatników w deklaracjach: zapisanych jako PDF, wydrukowanych oraz wysłanych jako e-Deklaracja. Dane te mają charakter poglądowy, ponieważ nie jest możliwy pełny i dokładny monitoring wpłat 1,5%, np. nastąpiło wydrukowanie czy zapisanie PDF deklaracji w programie, ale nie dostarczono jej finalnie do urzędu skarbowego.

Wg naszych analiz wskazane kwoty mogą mieć odchylenie rzędu -/+ 10 %.

Pobrania

Dla wersji instalacyjnej jest to liczba zainicjowanych pobrań Twojego programu.

Uruchomienia

Możesz obserwować dzień po dniu pierwsze uruchomienia PIT Format, które naliczane jest w momencie wyświetlenia okna programu u użytkownika.

Pierwsze dodanie podatnika Strong ( uruchomienia twarde)

Pierwsze dodanie podatnika liczone jest, gdy użytkownik uzupełni w programie kartę Dane podatnika.

Wypełnienia

Łączna liczba wypełnionych deklaracji, rozumianych jako wysyłka e-Deklaracji, wydruk deklaracji, bądź jej zapisanie do formatu PDF -z podziałem na poszczególne rodzaje deklaracji podatkowych.

Eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego

Dane z zaznaczonego zakresu czasowego możesz zapisać jako arkusz kalkulacyjny, wybierając przycisk „Eksportuj do excela”. Zapisane zostaną te dane, które wyświetlane są w panelu statystyk dla wybranego zakresu czasowego.

Masz pomysł na swoją własną wersję programu?

PIT Format stale rozwijamy o nowatorskie i unikalne moduły i funkcje, których nie znajdziesz w konkurencyjnych programach. Napisz, zadzwoń! Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Agnieszka Malińska

specjalista ds. wsparcia OPP

Telefon

696 838 874
784 575 959