Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2007

Powrót do listy programów

Wspólne rozliczenie małżonków ma tę istotną cechę, że cytując ustawę: „podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków”. W pewnych sytuacjach powoduje to, że wspólne rozliczenie będzie dla małżonków bardziej korzystne.

Obliczenie mniejszego podatku do zapłaty w rozliczeniu wspólnym ma miejsce, jeśli po uśrednieniu przychodu obojga małżonków, sprawi to, że nie zostanie przekroczony próg podatkowy (a byłby przekroczony przez jednego z małżonków).

Możliwość wspólnego rozliczenia jest przeznaczona dla podatników składających PIT 37 i PIT 36. Jeśli w całym roku podatkowym pozostawaliście w związku małżeńskim, a przy tym nie macie podpisanej intercyzy, możecie wybrać opcję wspólnego rozliczenia rocznego z fiskusem.