Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2008

Powrót do listy programów

PRZYPOMNIENIE : Korzystanie z ulg i odliczeń oraz opłacanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, może przynieść efekt, w postaci nadpłaty podatku. W takiej sytuacji, Urząd Skarbowy ma wobec podatnika obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku.

Jeśli w rozliczeniu PIT 2023 zanotowałeś nadpłatę podatku, Urząd Skarbowy ma obowiązek do zwrotu nadpłaty w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia Twojej deklaracji. W sytuacji, gdy okazało się, że Twoja deklaracja zawierała błędy i składałeś korektę zeznania, zwrot nadpłaty musi nastąpić do 3 miesięcy od złożenia korekty.

Warto wiedzieć przy tym, że nie wszystkie sposoby złożenia deklaracji PIT 2023, są jednakowo korzystne pod względem czasu otrzymania zwrotu podatku. Chociaż nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie, jest przyjęte, że PIT-y złożone przez system e-Deklaracje, są rozliczane szybciej niż te składane w urzędzie.