Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2009

Powrót do listy programów

PORADA : Aby uniknąć podwójnego opodatkowania z pracy wykonywanej za granicą, spełnionych musi być kilka warunków.

Polska musi mieć z państwem, w którym podatnik pracował, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatnik nie może przebywać więcej niż określony czas (najczęściej 183 dni w roku kalendarzowym lub kolejnych 12 miesięcy, co zależy od danego państwa i umowy z nim). Wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce i jednocześnie wynagrodzenie nie może być ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Polsce.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, spełnione muszą być wszystkie powyższe warunki.