Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2010

Powrót do listy programów

PODPOWIEDŹ : PIT-37 jest deklaracją przeznaczoną dla podatników, którzy w rozliczanym roku podatkowym uzyskiwali przychody z tytułu umowy o dzieło, pracę, zlecenie oraz emerytur i rent. Domyślny termin złożenia PIT 37, przypada na 30 kwietnia, zaś w sytuacji, gdy w danym roku 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, termin złożenia tej deklaracji przypada na 2 maja, ponieważ 1 maja jest ustawowo dniem wolnym.