Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2011

Powrót do listy programów

UWAGA : Nie tylko ze względu na zwrot nadpłaty podatku, warto złożyć swój PIT-37 w terminie. Przekroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego, który dla PIT-37 w 2024 roku, ma miejsce ostatniego dnia miesiąca kwietnia, jeżeli jest to dzień roboczy, może oznaczać dla podatnika konsekwencje prawne.

W zależności od wysokości kwoty uszczuplenia (lub potencjalnego uszczuplenia) budżetu państwa w wyniku niezłożenia zeznania rocznego w terminie, niespełnienie tego wymogu może mieć różne konsekwencje.

Jeśli kwota nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli łącznie 10.000,00 złotych, będzie to wykroczenie skarbowe, grożące grzywną od 160,00 do 32.000,00 zł. Jeśli zaś kwota uszczuplenia należności publiczno-prawnej, przekroczy 10.000,00 zł, będzie to przestępstwem skarbowym, z grzywną od 533,00 zł do 15.360.000,00 zł i karą pozbawienia lub ograniczenia wolności.