Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2012

Powrót do listy programów

INFORMACJA : Jedną z niewielu rzeczy, które w podatkach cieszą podatników, są ulgi i odliczenia od dochodu / przychodu. Są to takie kategorie wydatków, które możesz uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym PIT, aby zapłacić mniejszy podatek.

Ulgi dotyczące rozliczeń PIT 2023, są regulowane przez Art.26 i 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i Art.11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.