Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2013

Powrót do listy programów

NOTKA : Skala podatkowa to wzór, według którego określane są stawki podatku, w uzależnieniu od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.

Skala podatkowa składa się z przedziałów, które nazywa się popularnie progami podatkowymi. Są to graniczne wysokości dochodu, po których przekroczeniu, podatnik zapłaci podatek według innej stawki.

Co istotne, wyższa stawka podatku, obowiązuje tylko dla kwoty dochodu, będącej różnicą między dochodem podatnika, a wysokością stawki progu podatkowego lub mówiąc inaczej – podatnik zapłaci wyższą stawkę, tylko od nadwyżki jego przychodu w stosunku do wysokości kwoty progu podatkowego.