Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Czy pobierając automatyczną aktualizację do programu PIT FORMAT 2023 będę bez problemu rozliczać deklaracje za rok 2023? Czy muszę usunąć i zainstalować nową wersję?

Aktualizacje kierowane są wyłącznie do wersji dla danego roku. Natomiast dla kolejnego roku, należy zainstalować osobną, nową wersję programu. Najlepiej to zrobić uruchamiając program w wersji ubiegłorocznej. Następnie w górnym menu wybrać Pomoc, a tam Wiadomości. Pojawi się komunikat zapraszający do pobrania wersji na aktualny rok.

Po uruchomieniu Programu, nie ukazała się żadna aktualizacją do pobrania. Skąd mogę ją pobrać?

Podczas startu program sprawdza dostępność nowych wersji i przeprowadza proces aktualizacji. Jeśli jednak zachodzą problemy z tym procesem, użytkownik może przeprowadzić aktualizację na życzenie. Należy w górnym menu wybrać Pomoc, a tam Aktualizacja. Pojawi się kilka wariantów wykonania tej czynności.

Czy istnieje wersja programu na OS, Macintosh system?

Program dostępny jest w wersji instalacyjnej i pozwala na korzystanie przez użytkowników systemu Windows.