pity 2018 pity 2017 pit-37 pit-36
pity 2017: pit 37, pit-36

Dlaczego rozliczenie pit 2017 z PIT Format

  • Najszybszy i najskuteczniejszy sposób na rozliczenie pit 2017
  • Przejrzysta konstrukcja, prosta komunikacja sprawią, że pit 37, pit 36 i inne pity 2017 rozliczysz w kilka minut
  • Jedyny program posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Stworzony przez firmę zajmującą się od ponad 25 lat programami księgowymi
    oraz podatkowymi
  • Przeznaczony zarówno do użytku osobistego, jak również do celów zarobkowych,
    bez ograniczania liczby rozliczanych osób
rozliczenie pit 2016

PIT Format

Roczne rozliczenie pit 2017 to okazja do społecznego działania. PIT Format od wielu lat pomaga dzieciom i młodzieży.
Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego w zbieraniu 1% podatku, m.in.: Fundację „Nowa Nadzieja”, która od 8 lat pomaga dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim tym z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Fundacja ma podopiecznych z całego kraju, prowadzi Ośrodek Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwoju w Kaliszu i Poznaniu oraz intensywną działalność edukacyjną i szkoleniową. Dzięki 1 procentowi podatku i subkontom organizacja ma szansę poszerzyć i zintensyfikować działalność terapeutyczną – tak potrzebną w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. www.nowanadzieja.com.pl

Bezpłatny program PIT Format 2017 przyjaźnie poprowadzi Cię do celu jakim jest roczne zeznanie podatkowe w 2018 roku oraz przekazanie 1% odpisu podatkowego na ważny cel, jakim jest pomoc dzieciom z autyzmem. Ten darmowy pit 2017 zawiera: PIT 37, PIT 36, PIT 28
i wszelkie inne pity 2017.