pity 2024 pity 2023 pit-37 pit-36
pity 2023: pit 37, pit-36

PIT Format®

Roczne rozliczenie pit 2023 to okazja do społecznego działania. PIT Format® od wielu lat pomaga dzieciom i młodzieży.
Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego w zbieraniu 1,5% podatku, m.in.: Fundację „Nowa Nadzieja”, która od 8 lat pomaga dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim tym z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Fundacja ma podopiecznych z całego kraju, prowadzi Ośrodek Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwoju w Kaliszu i Poznaniu oraz intensywną działalność edukacyjną i szkoleniową. Dzięki 1,5 procentowi podatku i subkontom organizacja ma szansę poszerzyć i zintensyfikować działalność terapeutyczną – tak potrzebną w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. www.nowanadzieja.com.pl

Bezpłatny program PIT Format® 2023 przyjaźnie poprowadzi Cię do celu jakim jest roczne zeznanie podatkowe w 2024 roku oraz przekazanie 1,5% odpisu podatkowego na ważny cel, jakim jest pomoc dzieciom z autyzmem. Ten darmowy pit 2023 zawiera: PIT 37, PIT 36, PIT 28 i wszelkie inne pity 2023.