pity 2020 pity 2019 pit-37 pit-36
pity 2019: pit 37, pit-36

Rozlicz się w PIT Format do 1 czerwca !

  • Jeżeli rozliczasz PIT-37 i do 30.04 odrzuciłeś przygotowane zeznanie w Twój e-PIT - wypełnij PIT jako nowe zeznanie
  • Jeżeli rozliczasz PIT-37 i nie odrzuciłeś swojego zeznania w Twój e-PIT - wypełnij PIT jako korekta zeznania

PIT Format

Roczne rozliczenie pit 2019 to okazja do społecznego działania. PIT Format od wielu lat pomaga dzieciom i młodzieży.
Wspieramy Organizacje Pożytku Publicznego w zbieraniu 1% podatku, m.in.: Fundację „Nowa Nadzieja”, która od 8 lat pomaga dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim tym z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Fundacja ma podopiecznych z całego kraju, prowadzi Ośrodek Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwoju w Kaliszu i Poznaniu oraz intensywną działalność edukacyjną i szkoleniową. Dzięki 1 procentowi podatku i subkontom organizacja ma szansę poszerzyć i zintensyfikować działalność terapeutyczną – tak potrzebną w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. www.nowanadzieja.com.pl

Bezpłatny program PIT Format 2019 przyjaźnie poprowadzi Cię do celu jakim jest roczne zeznanie podatkowe w 2020 roku oraz przekazanie 1% odpisu podatkowego na ważny cel, jakim jest pomoc dzieciom z autyzmem. Ten darmowy pit 2019 zawiera: PIT 37, PIT 36, PIT 28
i wszelkie inne pity 2019.