Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Przepracowałem część roku w jednym zakładzie pracy gdzie miałem podwyższone koszty uzyskania przychodu i drugą część w innym gdzie koszty były standardowe. Kreator na karcie 'Kontrola kosztów' wylicza mi koszty albo podwyższone, albo standardowe za cały rok. Co mam zrobić?

W Kreatorze na karcie "Kontrola kosztów" należy wybrać opcję: zastosuj inną kwotę kosztów uzyskania przychodu i wpisać prawidłową kwotę.

Czy program można zainstalować na komputerze firmowym i rozliczać nieodpłatnie pracowników?

Darmowy program PIT FORMAT 2024 kierowany jest do podatników indywidualnym do osobistego użytku. Program przeznaczony do celów komercyjnych, z którego czerpie się korzyści materialne lub inne profity (prestiż, wdzięczność pracowników) jest płatny.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę: Oferta dla biur, można tam zamówić płatną wersję programu przeznaczoną do takich celów, jak np. rozliczenie PIT-37 pracowników z urzędem skarbowym.

Kwoty wpisane do PIT-O są zerowane (wpisane kwoty są widoczne w tle, a wyraziste są tylko zera 0,00).

Ulgi wykazane na PIT-O podlegają odliczeniu w zależności od rodzaju, albo od dochodu, albo od podatku. W sytuacji, gdy odliczony dochód lub podatek jest nie wystarczający na pełne odliczenie, wpisane wartości są rejestrowane, ale ograniczone do dopuszczalnej wysokości.

Proszę o informację, gdzie zapisywane są poszczególne formularze deklaracji podatkowych. Dlaczego nie ma możliwości ustawienia ścieżki do zapisu na wybranym dysku?

Dane poszczególnych formularzy są zintegrowane wzajemnie oraz z pozostałymi danymi programu. Formularze nie są zapisywane w odrębnych plikach. W przypadku potrzeby zapisania wypełnionej deklaracji w dowolnej lokalizacji np. w celu późniejszego wydruku można ją wyeksportować do pliku w formacie PDF.
Aby to uzyskać należy przejść do widoku formularzy deklaracji (jeżeli pracujemy w Kreatorze należy kliknąć zakładkę "Deklaracje: …"). Następnie na liście formularzy z lewej strony wskazać wybrany formularz i kliknąć u góry na ikonę PDF. Powtórzyć dla kolejnych formularzy.

PIT 2023 wypełniałam przez Waszą stronę (pit-format.pl). Potrzebuję potwierdzenia, że go wysłałam i został on rozliczony.

Jedynym dokumentem potwierdzającym przyjęcie deklaracji jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego można je pobrać z naszego programu lub ze strony Ministerstwa Finansów. Numer referencyjny jest wyświetlany i drukowany w programie po wysyłce e-deklaracji, bez względu, czy została ona sporządzona prawidłowo, czy nie.
Jeżeli podczas pobierania UPO pojawia się komunikat o błędzie, oznacza to, że pomimo wysłania, deklaracja nie została przyjęta na serwer Ministerstwa Finansów i należy ją złożyć ponownie. Przyczyna odrzucenia zawsze jest opisana w treści komunikatu.
Informujemy, że nasza firma nie ma wglądu w dane wpisywane przez Użytkowników programu, tym bardziej nie przechowujemy deklaracji złożonych za pośrednictwem programu, a co za tym idzie nie możemy wskazać jaki numer referencyjny został przypisany do deklaracji i jaka była weryfikacja przy pobieraniu UPO. Dane te Użytkownik może posiadać na swoim komputerze.

Jak nadrukować numer referencyjny na deklaracji?

Aby wydrukować deklarację z nadrukowanym numerem referencyjnym w programie PIT FORMAT 2023, należy skorzystać z zakładki e-deklaracje. Tu należy wybrać wysłaną e-deklaracje do US (kliknąć na nią) i wybrać: Wydrukuj e-deklarację. Informacja z numerem referencyjnym oraz data wysłania deklaracji będzie umieszczona w górnej części deklaracji, tuż pod identyfikatorem podatnika.

Mam numer referencyjny wysłanej e-deklaracji. Jak teraz pobrać UPO?

UPO można pobrać bezpośrednio z programu PIT FORMAT 2024, korzystając z okna: e-Deklaracja - Lista utworzonych e-Deklaracji – Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, bądź za pośrednictwem strony internetowej, którą oferuje Ministerstwo Finansów.

Jak zaimportować dane płatnika z programu z zeszłego roku?

W programie PIT FORMAT jest możliwość zaimportowania danych podatnika z lat ubiegłych. Należy uruchomić program PIT FORMAT przygotowany na rok 2024 i przejść do wyboru Podatnika. Gdy pojawi się okno dialogowe: Podatnicy należy wybrać: Importuj i wskazać lokalizację programu zeszłorocznego.

Zainstalowałem Państwa program, zrobiłem rozliczenie i chciałbym je wysłać podpisując podpisem elektronicznym. Czy możliwa jest wysyłka z bezpiecznym podpisem, a jeśli tak to jak ją uruchomić?

Z darmowego programu PIT FORMAT 2024 można wysyłać e-Deklaracje wyłącznie podpisując je danymi autoryzacyjnymi.
Aby móc posługiwać się certyfikowanym podpisem, należy zakupić licencjonowaną wersję programu.

Czy program w wersji dla biur rachunkowych jest wersją wielostanowiskową?

Program PIT FORMAT 2024 w wersji komercyjnej (tzw. wersja dla biur rachunkowych) jest wersją wielostanowiskową, osobno instalowaną na każdym komputerze. Nie działa ona sieciowo.

Gdzie w programie znajdę druk NIP-3?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765), od stycznia 2012 roku nie obowiązuje już druk NIP-3 stosowany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, objęte rejestrem PESEL. Jego miejsce zajął druk ZAP-3, który w programie PIT FORMAT 2024 można odnaleźć w formularzach aktywnych deklaracji.

Jak wprowadzić do kartoteki osobowej miejsce zamieszkania podatnika w innym kraju (np. Niemcy)?

W Danych podatnika po zmianie pola Kraj pojawi się inny zestaw danych do wypełnienia, właściwy dla miejsca zamieszkania innego niż Polska.