Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Skorzystałem z programu do wypełnienia PIT-28. W formularzu drukowanym występują rubryki Suma wpłat oraz Ryczałt za grudzień. Nie wiem gdzie w Kreatorze wypełnić te rubryki.

W Kreatorze kwoty do w/w rubryki można wpisać w punkcie: Kreator - kwoty ryczałtu -
Podaj kwotę wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał roku podatkowego
  oraz
Podaj kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub za IV kwartał roku podatkowego.

Dlaczego nie można wypełnić PIT-28, na str. 1 nie można wpisać danych od komórki nr 26 do końca (pola są żółte) - korzystam z aktywnych deklaracji?

Dane te proszę wprowadzić na załączniku PIT-28 B, a do PIT-28 zostaną przeniesione automatycznie.

Jak PESEL należy wprowadzić, aby poprawnie wysłać PIT-11 dla pracownika z innego kraju (np. Ukrainy)?

Proszę w polu nr NIP / PESEL wprowadzić: 9999999999 (10 x 9).

Nie widzę, gdzie mogę wypełnić PIT-11.

Deklaracja PIT-11 do wypełnienia, dostępna jest w górnym menu pod przyciskiem Dla firm.

Jak rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonką, która pobiera rentę/emeryturę?

W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, rozliczając się poprzez kreator w programie PIT FORMAT 2024, odpowiednio musimy wybrać sposób opodatkowania: Wspólnie z małżonkiem.
Następnie wprowadzić dane podatnika i małżonka; przez Dodaj. W pierwszej kolejności podatnika, zaznaczając odpowiednio posiadaną deklarację i/lub inne możliwości np. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej itp.
Następnie w kolejnym kroku: Źródła przychodów małżonka zaznaczamy odpowiednio posiadane deklaracje (w przypadku emerytury i rent na podstawie PIT40A/11A, którą otrzymano od ZUS). Po wyborze źródeł uzupełniamy dane zgodnie z posiadanymi deklaracjami ZUS (PIT-40A/11A) i/lub od pracodawcy (np. PIT-11).