Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

W zeszłym roku wypełniłam i wysyłałam deklarację przez Program PIT FORMAT online. Następnie zapisałam wypełnioną deklaracje, a teraz chcę ją otworzyć. Jak to wykonać?

Zapisaną deklarację z ubiegłych lat należy otworzyć w Programie online w wersji z roku, w którym była tworzona dana deklaracja. Link do uruchomienia programu znajdą Państwo w mailu, który otrzymaliście wraz z plikiem. Po włączeniu programu należy wybrać Otwórz, a następnie odszukać i wskazać posiadany plik z rozszerzeniem pf i oznaczeniem roku.
Np. plik z zeznaniem podatkowym za rok 2022 będzie miał rozszerzenie: pf22.

Od wielu lat rozliczam się z waszego programu, jednak otwierając program nie ma tam informacji o poprzednich rozliczeniach. Czy jest możliwość pobrania tych informacji?

Programy przeznaczone są na dany rok podatkowy i są to osobne instalacje na komputerze. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z danych z określonego roku, należy sięgnąć do wersji przeznaczonej dokładnie dla tego roku.
W przypadku wersji instalacyjnej powinien istnieć skrót na pulpicie, który uruchomi właściwą wersję. A tam po kliknięciu Otwórz powinna otworzyć się lista z wypełnionymi zeznaniami podatkowymi.
Gdy brak ikonki na pulpicie należy odszukać pliki o nazwie: PIT_Format_20rr.exe, gdzie rr to oznaczenie roku np. 2018.

Jak wydrukować zeznanie z roku 2022 wraz z numerem referencyjnym, jeżeli korzystałam z wersji online?

Aby móc wydrukować deklarację z nadrukowanym numerem referencyjnym konieczne jest posiadanie wcześniej zapisanej deklaracji w pliku o rozszerzeniu pf i oznaczeniem roku. Np. plik z zeznaniem podatkowym za 2022 rok będzie miał rozszerzenie: pf22. Można go zapisać w programie za pomocą przycisku Zapisz lub zamówić przesłanie mailem. Posiadając taki plik należy ponownie wejść na stronę z programem, kliknąć Otwórz i wskazać wcześniej zapisany na dysku plik. Następnie przejść do zakładki e-deklaracje i wydrukować wysłaną deklarację poprzez kliknięcie przycisku Wydruk.

Czy program umożliwia dokonanie dwóch osobnych rozliczeń podatkowych? Np. rozliczenie moje i mojego syna.

W programie PIT FORMAT 2024 jest możliwość wypełnienia nieograniczonej liczby deklaracji, należy jednak pamiętać, iż jest to wersja programu niekomercyjna, czyli taka do użytku domowego.
Po wypełnieniu deklaracji na górnym panelu jest opcja zapisu powstałego PIT-u (Zapisz), możliwość otworzenia wcześniej zapisanych (Otwórz) oraz możliwość utworzenia nowego zeznania PIT (Nowy). Więcej informacji pod przyciskiem: POMOC - Poradnik - Zasady obsługi - Funkcje programu.

Nie mogę wydrukować zeznania, pojawia się komunikat, żeby zainstalować drukarkę, a ja mam zainstalowane aż trzy. Co może być przyczyną?

Program korzysta z ustawień tej drukarki, która określona została w systemie jako domyślna. Wymagane jest więc zainstalowanie aktualnych sterowników odpowiednich dla posiadanej drukarki i ustawienie jej w Panelu sterowania - Urządzenia i drukarki jako domyślnej.
Proponuje więc pobranie najnowszych sterowników albo zainstalowanie w systemie Windows uniwersalnego sterownika HP IIIP lub HP 5L.
W przypadku, gdy sterowniki zostaną zainstalowane pomyślnie, a drukarka ustawiona w systemie jako domyślna, jednak komunikat będzie nadal występował - proszę o przesłanie zrzutu ekranowego występującego komunikatu.